anbi

ANBI-status Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award
De Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de stichting erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor meer informatie over ANBI, kijkt u op de website van de Belastingdienst, klik hier.

ANBI-gegevens Jan Nijland Zilveren Roos Award
Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award

Fiscaal- en KvK-nummer
Fiscaalnummer: 851436092
KvK-nummer: 54776414

Contactgegevens
Jan Nijland Zilveren Roos
Sweelincklaan 84
3723 JH Bilthoven
T 030-2281059
info@jannijlandzilverenroos.nl
www.jannijlandzilverenroos.nl

Doelstelling
Jan Nijland Zilveren Roos heeft als hoofddoelstelling:
Het initiëren, bevorderen en ondersteunen van cultuuruitingen in het algemeen en filmcultuur in het bijzonder waaronder begrepen het periodiek uitreiken van de zogenoemde “Jan Nijland Zilveren Roos Award”.

Beleidsplan 2022-2025 en jaarrekening 2022
Het beleidsplan 2022-2025 leest u hier.
Het financieel jaarverslag 2022 kan hier worden geraadpleegd.

Bestuur
Bruna, Mario Jacob (voorzitter)
Dierkens Schuttevaer, Jacobus Pieter (secretaris, penningmeester)
Nolthenius, Gulian

Beloningsbeleid
Er is geen medewerker in loondienst.